VD FÖR SODEXO

Med en åldrande befolkning, ett ökat globalt miljötänk och politik som korsar landsgränser, har mångfaldsfrågan aldrig varit så aktuell som nu. Och i en tid av kompetensbrist har Sverige inte råd att stänga ute kunskap, menar Azita Shariati, VD för Sodexo i Upplands Väsby.

Det händer något när människor med olika bakgrund möts. Vi ser saker på olika sätt. Den som lyssnar på olika infallsvinklar får garanterat nya idéer. Det har kommit människor till Väsby från olika ställen under tusentals år. Idag är vi en spegling av världen. Det bidrar till ett fantastiskt klimat för företagare och för oss som bor här

Och anledningarna till att mångfald är värt att satsa på är tydliga för Azita. Innovation och utveckling är bara några av de fördelar som olika perspektiv kan bidra till.

Mångfald ökar lönsamheten. Det finns undersökningar som visar att företag med jämställda ledningsgrupper har bättre tillväxt, bättre resultat, nöjdare medarbetare och kunder.

För Azita är det en självklarhet att arbeta för mångfald inom den egna verksamheten. På bara fem år har Sodexo ökat andelen kvinnor inom ledningsgruppen från 14 till 50 procent. Mångfald har alltid funnits runt omkring oss, menar hon, och i en tid präglad av förändring är det extra viktigt att ta vara på de fördelar som jämställdhet bär med sig.

Dåtiden var mångfald, nutiden är mångfald. Framtiden kommer att vara mångfald. Jag tror på framtiden. Vår värld består av mångfald. Låt oss göra affär av det!

#vänligaväsby

TOP