KOMMUNPOLIS

Tillit byggs lättast upp när ungdomar och deras föräldrar känner att polisen bryr sig om dem och vill deras bästa, menar Malin. Och med tretton års erfarenhet som polis har hon fått sitt påstående bekräftat gång på gång.

- Jag är snäll och det vinner jag på. När ungdomar känner att jag verkligen bryr mig om dem så vågar de lita på mig. Det handlar om att hitta en balans mellan att vara polis och medmänniska.

Ett sätt att hjälpa ungdomar som hamnat snett är genom sociala insatsgrupper – en insats från socialtjänsten som fokuserar på unga människor som begår brott. Det hela går ut på att flera samverkande instanser bildar ett stöttande nätverk runt personen för att erbjuda en väg ut ur kriminellt beteende.

- Att se unga människor lyckas förändra sina liv är nog den del av mitt jobb som jag tycker mest om.

Malin minns framför allt två ungdomar som gjorde extra stort intryck. Den ena är en tjej som hon hade tät kontakt med förut men som hon nu inte hör någonting ifrån. Den kontakten behövs helt enkelt inte längre och det är glädjande, menar hon. Den andra är en kille vars livsförändring kändes på djupet.

- Jag gick på hans student och där kom han med nyktra ögon och kramade om mig flera gånger. Det var en så härlig känsla. Och en bekräftelse på att jag som polis kan göra skillnad.

Även ute i fält blir Malin ofta påmind om att polisen i Väsby är bra på att bygga upp tillitsfulla relationer. Det är sådana möten hon uppskattar allra mest.

- Jag jobbade på We are Sthlm förra året. Då kom det förbi några ungdomar från Väsby som kände igen mig. Vi stod och pratade, 45 minuter säkert. Så ropar plötsligt några andra, ”Vad gör ni? Hänger ni med aina?”. Och väsbygänget svarar, ”Det är inte aina, det är Malin ju”. Det betyder mycket för mig. Den typen av relationer är ovärderliga

#vänligaväsby

TOP