MODERSMÅLSLÄRARE, ORDFÖRANDE I SVENSK-THAILÄNDSKA KULTURFÖRENINGEN

År 2006 grundade Mee Thibblin den svensk-thailändska kulturföreningen i Väsby. Kommunen har varit väldigt stöttande, menar hon, i Väsby finns möjligheter och öppenhet för nya idéer.

- Jag kom hit och fick en idé om en förening. En svensk-thailändsk kulturförening. Jag gick upp till kommunen och presenterade den, ingen dator, bara mina tankar på ett papper. Och de sa: kör! Öppna armar och hejarop. För mig är det Väsby, människor får möjligheter. Jag kände mig så fantastiskt välkommen.

En stor del av kulturföreningens arbete går ut på att skapa en länk mellan de två kulturerna. Men det handlar även om att främja kontakten mellan barn och förälder. Genom olika aktiviteter som dans, teater och matlagning hoppas Mee kunna påverka positivt.

- Eftersom jag jobbar i skolan så ser jag ofta hur föräldrar tappar kontakten med sina barn när de blir tonåringar. Genom kulturföreningen vill jag skapa olika aktiviteter där barn och vuxna kan vara delaktiga på olika sätt och vara stolta över varandra.

Att bygga en bro mellan den svenska och den thailändska kulturen är viktigt för Mee eftersom många barn har en förälder från båda länderna. Och genom goda förebilder hoppas hon kunna inspirera barnen att lära sig thai och andra thailändska traditioner.

- I år firade vi tioårsjubileum. Då hade vi exempelvis en svensk artist som sjunger på thai som uppträdde. Det kändes viktigt att barnen fick upptäcka att ”han sjunger på thai, så då kan ju jag också göra det”. Förhoppningsvis leder det till att fler vill lära sig språket.

#vänligaväsby

TOP