UNGDOMSKULTURPRODUCENT KULTURHUSET VEGA

Under sex år har Mike arbetat som ungdomskulturproducent på kulturhuset Vega i Upplands Väsby. Om man frågar honom är det bästa med hans jobb att få se ungdomar utvecklas och växa, både inom musiken och som människor.

- Ungdomar kommer hit för att utvecklas. De vill utvecklas, och utmana sitt sätt att se på omvärlden. Så vi diskuterar mycket. Kultur, levnadsförhållanden och demokrati är sånt som ofta tas upp.

Kulturhuset Vega är en viktig knutpunkt för Väsbys unga. Hit kan de komma för att uppleva kultur eller bara för att umgås med varandra. Mike ser tydligt hur ett utbyte av perspektiv gynnar ungdomarna, framför allt när de sker i möte av både äldre och yngre besökare på Vega.

- Tidigare kunde det vara mer konflikt. Nu ser jag verkligen hur förståelsen ökar. Jag hör unga föra resonemang och berätta för varandra hur det är i världen. Äldre ungdomar blir som en sorts faddrar för de yngre. Man diskuterar istället för att skälla. Det är imponerande, jag blir stolt.

Men det är inte bara ungdomarnas synsätt som utvecklas, menar han. För några år sedan hotades kulturhuset Vega av nedläggning. Men med nya verktyg för att lägga fram argument lyckades ungdomarna övertala beslutsfattarna att behålla Vega i drift. Händelsen gjorde Mike väldigt stolt.

- De märkte att våra ungdomar verkligen är allmänutbildade och kan föra riktiga diskussioner. De fick se att Vega är en plats för kultur, inte ett ställe för bus.

#vänligaväsby

TOP