IDA TEXÉLL, RÄDDNINGSCHEF
THOMAS LILJEDAHL, DISTRIKTSCHEF
BRANDKÅREN ATTUNDA

På en olycksplats möter brandmän människor under förkrossande omständigheter, därför är det viktigt att bygga upp en respektfull dialog, menar Ida Texéll, räddningschef för Attunda brandkår.  Att bygga relationer och att praktisera godhet är en stor del av arbetet.

- Vi är en brandkår, vi släcker bränder. Men vi jobbar också med att bygga relationer. För när människor mår bra händer det färre olyckor. Människor mår bra när du tar dig tid för dem. Det klickar tillbaka. Alla vill bli sedda. Det kan låta pretentiöst, men vi brukar säga att godhet föder godhet. Så är det verkligen.

Ett sätt som Attunda brandkår vill bygga relationer på är medborgardialoger. Där får privatpersoner chansen att diskutera aktuella frågor med varandra och representanter från brandkåren. Myndigheter måste bli bättre på att inse värdet av sina medborgares kunskaper, menar Ida, ingen tycker om att ständigt bli tillsagd vad man ska göra.

- Jag har stor tillit till att människor vet bäst själva och att vår roll främst ska vara att finnas där för att stötta. Vi har inget mål att generera pengar, utan hela vårt grundkärnvärde är att människor ska ha det bra, må bra och känna sig trygga.

Ett nyckelord i arbetet är godhet. För Attunda brandkår handlar godhet om att välja att tro bra om andra människor, att göra gott och att vara medveten om att det är ett val som alla människor har. Allt börjar hos individen.

- Människor har en enorm inneboende kraft att skapa förändring. För mig är godhet någon slags avskalad osjälviskhet som i längden ger väldigt mycket tillbaka. Allt handlar om att tänka gott.

#vänligaväsby

TOP